سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والليل اذا يغشى ۱
قرائتی قرائتی سوگند به شب، آن‌گاه که [زمین را] فروپوشاند،
والنهار اذا تجلى ۲
قرائتی قرائتی سوگند به روز، آن‌گاه که روشن شود،
وما خلق الذكر والانثى ۳
قرائتی قرائتی سوگند به آن کس که نر و ماده را آفرید،
ان سعيكم لشتى ۴
قرائتی قرائتی که تلاش‌هاى شما گوناگون و پراکنده است؛
فاما من اعطى واتقى ۵
قرائتی قرائتی امّا آن که انفاق کرد و [از خدا] پروا داشت،
وصدق بالحسنى ۶
قرائتی قرائتی و پاداش نیک [روز جزا] را تصدیق کرد،
فسنيسره لليسرى ۷
قرائتی قرائتی پس به زودى او را براى پیمودن بهترین راه آماده خواهیم کرد.
واما من بخل واستغنى ۸
قرائتی قرائتی ولى آن که بخل ورزید و خود را بى‌نیاز پنداشت،
وكذب بالحسنى ۹
قرائتی قرائتی و پاداش نیک [روز جزا] را تکذیب کرد،
فسنيسره للعسرى ۱۰
قرائتی قرائتی پس به زودى او را به پیمودن دشوارترین راه خواهیم انداخت.
وما يغني عنه ماله اذا تردى ۱۱
قرائتی قرائتی و چون هلاک شد، دارایى‌اش براى او کارساز نخواهد بود.
ان علينا للهدى ۱۲
قرائتی قرائتی بى‌تردید هدایت [مردم] بر عهده‌ی ماست.
وان لنا للاخرة والاولى ۱۳
قرائتی قرائتی و بى‌شک آخرت و دنیا از آنِ ماست.
فانذرتكم نارا تلظى ۱۴
قرائتی قرائتی پس شما را از آتشى که زبانه مى‌کشد، بیم دادم.
لا يصلاها الا الاشقى ۱۵
قرائتی قرائتی جز بدبخت‌ترین [مردم] در آن وارد نمى‌شود.
الذي كذب وتولى ۱۶
قرائتی قرائتی همان که [حقّ را] تکذیب کرد و روى گردانید.
وسيجنبها الاتقى ۱۷
قرائتی قرائتی ولى با تقواترین [مردم] از آن دور داشته خواهد شد.
الذي يوتي ماله يتزكى ۱۸
قرائتی قرائتی همان که مالش را مى‌بخشد تا پاک شود.
وما لاحد عنده من نعمة تجزى ۱۹
قرائتی قرائتی و از هیچ­کس نزد او نعمتی [و حقی] نیست که این [انفاق] پاداش آن باشد.
الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ۲۰
قرائتی قرائتی تنها رضاى پروردگار بلندمرتبه‌اش را مى‌جوید.
ولسوف يرضى ۲۱
قرائتی قرائتی و به زودى خشنود خواهد شد.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۲ لیل - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.