سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

الم نشرح لك صدرك ۱
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] آیا سینه‌ات را نگشاده‌ایم؟
ووضعنا عنك وزرك ۲
قرائتی قرائتی و بار سنگینت را از [دوش] تو برنداشتیم؟
الذي انقض ظهرك ۳
قرائتی قرائتی آن [بار گران] که براى تو کمرشکن بود.
ورفعنا لك ذكرك ۴
قرائتی قرائتی و نام تو را بلند [آوازه] کردیم.
فان مع العسر يسرا ۵
قرائتی قرائتی پس [بدان که] با هر سختى، آسانى است.
ان مع العسر يسرا ۶
قرائتی قرائتی [آرى!] با هر سختى، آسانى است.
فاذا فرغت فانصب ۷
قرائتی قرائتی پس هرگاه [از کار] فارغ شدى، [برای کار تازه] بکوش و رنج آن را بر خود هموار کن!
والى ربك فارغب ۸
قرائتی قرائتی و مشتاقانه به سوى پروردگارت روى آور!
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۴ شرح - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.