سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
sadiq ምድር (በኀይል) መንቀጥቀጥዋን በተንቀጠቀጠች ጊዜ፤
واخرجت الارض اثقالها ۲
sadiq ምድር ሸክሞችዋን ባወጣችም ጊዜ፤
وقال الانسان ما لها ۳
sadiq ሰውም ምን ኾነች? ባለ ጊዜ፤
يوميذ تحدث اخبارها ۴
sadiq በዚያ ቀን ወሬዎችዋን ትናገራለች፡፡
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
sadiq ጌታህ ለእርሷ በማሳወቁ ምክንያት፡፡
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
sadiq በዚያ ቀን ሰዎች ሥራዎቻቸውን (ምንዳዋን) እንዲያዩ ይደረጉ ዘንድ (እንደየሥራቸው) የተለያዩ ኾነው (ከመቆሚያው ስፍራ) ይመለሳሉ፡፡
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
sadiq የብናኝ ክብደት ያክልም መልካምን የሠራ ሰው ያገኘዋል፡፡
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
sadiq የብናኝ ክብደት ያክልም ክፉን የሠራ ሰው ያገኘዋል፡፡
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.