سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
transliteration I<u>tha</u> zulzilati alar<u>d</u>u zilz<u>a</u>lah<u>a</u>
واخرجت الارض اثقالها ۲
transliteration Waakhrajati alar<u>d</u>u athq<u>a</u>lah<u>a</u>
وقال الانسان ما لها ۳
transliteration Waq<u>a</u>la alins<u>a</u>nu m<u>a</u> lah<u>a</u>
يوميذ تحدث اخبارها ۴
transliteration Yawmai<u>th</u>in tu<u>h</u>addithu akhb<u>a</u>rah<u>a</u>
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
transliteration Bianna rabbaka aw<u>ha</u> lah<u>a</u>
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
transliteration Yawmai<u>th</u>in ya<u>s</u>duru a<b>l</b>nn<u>a</u>su asht<u>a</u>tan liyuraw aAAm<u>a</u>lahum
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
transliteration Faman yaAAmal mithq<u>a</u>la <u>th</u>arratin khayran yarah<b>u</b>
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
transliteration Waman yaAAmal mithq<u>a</u>la <u>th</u>arratin sharran yarah<b>u</b>
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.