سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
ahmedraza When the earth is shaken with its appointed tremor.
واخرجت الارض اثقالها ۲
ahmedraza And the earth throws out its burdens.
وقال الانسان ما لها ۳
ahmedraza And man says, “What has happened to it?”
يوميذ تحدث اخبارها ۴
ahmedraza On that day earth will narrate its news,
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
ahmedraza Because your Lord sent a command to it.
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
ahmedraza On that day men will return towards their Lord, in different groups, in order to be shown their deeds.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
ahmedraza So whoever does a good deed equal to the weight of the minutest particle, will see it.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
ahmedraza And whoever does an evil deed equal to the weight of the minutest particle, will see it.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.