سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
قمشه‌ای هنگامی که زمین به سخت‌ترین زلزله خود به لرزه در آید.
واخرجت الارض اثقالها ۲
قمشه‌ای و بارهای سنگین اسرار درون خویش (که گنجها و معادن و اموات و غیره است) همه را از دل خاک بیرون افکند.
وقال الانسان ما لها ۳
قمشه‌ای و (آن روز) آدمی (از فرط حیرت و اضطراب) گوید: زمین را چه پیش آمده؟
يوميذ تحدث اخبارها ۴
قمشه‌ای آن هنگام زمین مردم را به حوادث خویش آگاه می‌سازد.
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
قمشه‌ای که خدا به او چنین الهام کند (تا به سخن آید و خلق را به اخبارش آگه نماید).
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
قمشه‌ای درآن روز قیامت مردم از قبرها پراکنده بیرون آیند تا (پاداش نیک و بد) اعمال آنها را (در حساب و میزان حق) به آنان بنمایند.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
قمشه‌ای پس هر کس به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد (پاداش) آن را خواهد دید.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
قمشه‌ای و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشتی مرتکب شده آن هم به کیفرش خواهد رسید.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.