سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
piccardo Quando la terra sarà agitata nel terremoto,
واخرجت الارض اثقالها ۲
piccardo la terra rigetterà i suoi fardelli,
وقال الانسان ما لها ۳
piccardo e dirà l'uomo: “Cosa le succede?”.
يوميذ تحدث اخبارها ۴
piccardo In quel Giorno racconterà le sue storie,
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
piccardo giacché il tuo Signore gliele avrà ispirate.
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
piccardo In quel Giorno gli uomini usciranno in gruppi, affinché siano mostrate loro le loro opere.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
piccardo Chi avrà fatto [anche solo] il peso di un atomo di bene lo vedrà,
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
piccardo e chi avrà fatto [anche solo] il peso di un atomo di male lo vedrà.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.