سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
grigore Când pământul fi-va zgâlţâit de cutremur,
واخرجت الارض اثقالها ۲
grigore când pământul îşi va arunca afară lăuntrurile sale,
وقال الانسان ما لها ۳
grigore se va întreba omul: “Ce s-a întâmplat, oare?!”
يوميذ تحدث اخبارها ۴
grigore În Ziua aceea, el îşi va spune povestea
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
grigore precum i-a dezvăluit-o Domnul tău.
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
grigore În Ziua aceea, oamenii se vor scula în cete ca faptele să şi le vadă.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
grigore Chiar cât un fir de praf, cine a făcut un bine, îl va vedea.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
grigore Chiar cât un fir de praf, cine a făcut un rău, îl va vedea.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.