سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
abuadel Когда (в Час наступления Дня Суда) сотрясется земля своим сотрясением,
واخرجت الارض اثقالها ۲
abuadel и (затем после второго дуновения в Рог) выведет земля (из себя) свои ноши [умерших и сокровища],
وقال الانسان ما لها ۳
abuadel и скажет человек: «Что (происходит) с нею? [Почему она так сотрясается?]»
يوميذ تحدث اخبارها ۴
abuadel В тот день [в День Суда] расскажет она [земля] свои вести [о том, что творили рабы Аллаха на ней],
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
abuadel потому что Господь твой внушит ей [земле] (речь).
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
abuadel В тот день [в День Суда] выйдут люди (из места расчета) толпами (по своим вероубеждениям и поступкам), чтобы им показаны были их деяния;
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
abuadel и кто (в своей жизни) совершил благое (дело) (даже хоть) на вес пылинки, увидит его (в книге своих дел записанным, и возрадуется этому),
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
abuadel и кто (в своей жизни) сделал плохое (дело) (даже хоть) на вес пылинки, увидит его.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.