سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
osmanov Когда земля задрожит, сотрясаясь,
واخرجت الارض اثقالها ۲
osmanov и извергнет то, что в ее чреве,
وقال الانسان ما لها ۳
osmanov и человек спросит [в страхе]: "Что с нею?" -
يوميذ تحدث اخبارها ۴
osmanov в тот день она поведает [человеку] о том, что с нею,
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
osmanov поскольку Господь твой внушил ей [поведать об этом].
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
osmanov В тот день люди толпами выйдут [из могил], дабы обрести [воздаяние] за свои дела.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
osmanov Кто бы ни совершил добро - [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [воздаяние за] него.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
osmanov Кто бы ни совершил зла - [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [возмездие] за него.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.