سوره‌ها

جزء

ردیف نام نوع تعداد آیات
۱
فاتحه
گشایش‌گر
مکی ۷ آیه
۲
بقره
گاو
مدنی ۲۸۶ آیه
۳
آل عمران
خاندان عمران
مدنی ۲۰۰ آیه
۴
نسا
زنان
مدنی ۱۷۶ آیه
۵
مائده
سفره آسمانی
مدنی ۱۲۰ آیه
۶
انعام
چهار پایان
مکی ۱۶۵ آیه
۷
اعراف
حجاب‌ها
مکی ۲۰۶ آیه
۸
انفال
غنیمت‌ها
مدنی ۷۵ آیه
۹
توبه
بازگشت
مدنی ۱۲۹ آیه
۱۰
یونس
یونس
مکی ۱۰۹ آیه
۱۱
هود
هود
مکی ۱۲۳ آیه
۱۲
یوسف
یوسف
مکی ۱۱۱ آیه
۱۳
رعد
بانگ ابر
مدنی ۴۳ آیه
۱۴
ابراهیم
ابراهیم
مکی ۵۲ آیه
۱۵
حجر
سنگ
مکی ۹۹ آیه
۱۶
نحل
زنبور
مکی ۱۲۸ آیه
۱۷
اسرا
سفر شبانه
مکی ۱۱۱ آیه
۱۸
کهف
غار
مکی ۱۱۰ آیه
۱۹
مریم
حضرت مریم
مکی ۹۸ آیه
۲۰
طاها
طاها
مکی ۱۳۵ آیه
۲۱
انبیا
پیامبران
مکی ۱۱۲ آیه
۲۲
حج
حج
مدنی ۷۸ آیه
۲۳
مومنون
ایمان آورندگان
مکی ۱۱۸ آیه
۲۴
نور
روشنایی
مدنی ۶۴ آیه
۲۵
فرقان
جدا کننده
مکی ۷۷ آیه
۲۶
شعرا
شاعران
مکی ۲۲۷ آیه
۲۷
نمل
مورچه
مکی ۹۳ آیه
۲۸
قصص
داستان
مکی ۸۸ آیه
۲۹
عنکبوت
عنکبوت
مکی ۶۹ آیه
۳۰
روم
روم
مکی ۶۰ آیه
۳۱
لقمان
لقمان
مکی ۳۴ آیه
۳۲
سجده
سجده
مکی ۳۰ آیه
۳۳
احزاب
گروه‌ها
مدنی ۷۳ آیه
۳۴
سبا
سبا
مکی ۵۴ آیه
۳۵
فاطر
خالق
مکی ۴۵ آیه
۳۶
یاسین
یاسین
مکی ۸۳ آیه
۳۷
صافات
کسانی که رتبه تعیین میکنند
مکی ۱۸۲ آیه
۳۸
صاد
ص
مکی ۸۸ آیه
۳۹
زمر
دسته‌ها
مکی ۷۵ آیه
۴۰
غافر
آمرزنده
مکی ۸۵ آیه
۴۱
فصلت
شرح دادن
مکی ۵۴ آیه
۴۲
شوری
مشورت
مکی ۵۳ آیه
۴۳
زخرف
زیور
مکی ۸۹ آیه
۴۴
دخان
دود
مکی ۵۹ آیه
۴۵
جاثیه
جمع کردن
مکی ۳۷ آیه
۴۶
احقاف
تپه های شنی به قوس در آمده
مکی ۳۵ آیه
۴۷
محمد
محمد
مدنی ۳۸ آیه
۴۸
فتح
پیروزی
مدنی ۲۹ آیه
۴۹
حجرات
اتاقها
مدنی ۱۸ آیه
۵۰
قاف
ق
مکی ۴۵ آیه
۵۱
ذاریات
بادها
مکی ۶۰ آیه
۵۲
طور
کوه
مکی ۴۹ آیه
۵۳
نجم
ستاره
مکی ۶۲ آیه
۵۴
قمر
ماه
مکی ۵۵ آیه
۵۵
الرحمان
بخشنده
مدنی ۷۸ آیه
۵۶
واقعه
حادثه
مکی ۹۶ آیه
۵۷
حدید
آهن
مدنی ۲۹ آیه
۵۸
مجادله
گفتگو
مدنی ۲۲ آیه
۵۹
حشر
جمع شدن
مدنی ۲۴ آیه
۶۰
ممتحنه
امتحان شده
مدنی ۱۳ آیه
۶۱
صف
صف ایستاده
مدنی ۱۴ آیه
۶۲
جمعه
جماعت٬ جمعه
مدنی ۱۱ آیه
۶۳
منافقون
منافقان
مدنی ۱۱ آیه
۶۴
تغابن
ضرر کردن
مدنی ۱۸ آیه
۶۵
طلاق
جدا شدن
مدنی ۱۲ آیه
۶۶
تحریم
منع شدن
مدنی ۱۲ آیه
۶۷
ملک
مالکیت
مکی ۳۰ آیه
۶۸
قلم
قلم
مکی ۵۲ آیه
۶۹
حاقه
حقیقت
مکی ۵۲ آیه
۷۰
معارج
اوج
مکی ۴۴ آیه
۷۱
نوح
نوح
مکی ۲۸ آیه
۷۲
جن
جن
مکی ۲۸ آیه
۷۳
مزمل
جامه به خود پیچیده
مکی ۲۰ آیه
۷۴
مدثر
جامه به سر کشیده
مکی ۵۶ آیه
۷۵
قیامت
رستاخیز
مکی ۴۰ آیه
۷۶
انسان
انسان
مدنی ۳۱ آیه
۷۷
مرسلات
ارسال شده
مکی ۵۰ آیه
۷۸
نبا
خبر
مکی ۴۰ آیه
۷۹
نازعات
کسانی که بیرون میکشند
مکی ۴۶ آیه
۸۰
عبس
ترش‌رویی
مکی ۴۲ آیه
۸۱
تکویر
پیچیده شدن
مکی ۲۹ آیه
۸۲
انفطار
از هم گسستن
مکی ۱۹ آیه
۸۳
مطففین
کم‌فروشان
مکی ۳۶ آیه
۸۴
انشقاق
شکافته شدن
مکی ۲۵ آیه
۸۵
بروج
قصرها
مکی ۲۲ آیه
۸۶
طارق
ستاره
مکی ۱۷ آیه
۸۷
اعلی
بالا مرتبه
مکی ۱۹ آیه
۸۸
غاشیه
پوشاندن
مکی ۲۶ آیه
۸۹
فجر
سپیده دم
مکی ۳۰ آیه
۹۰
بلد
سرزمین
مکی ۲۰ آیه
۹۱
شمس
خورشید
مکی ۱۵ آیه
۹۲
لیل
شب
مکی ۲۱ آیه
۹۳
ضحی
ظهر
مکی ۱۱ آیه
۹۴
شرح
گشایش
مکی ۸ آیه
۹۵
تین
انجیر
مکی ۸ آیه
۹۶
علق
خون بسته شده
مکی ۱۹ آیه
۹۷
قدر
عظمت
مکی ۵ آیه
۹۸
بینه
آشکار
مدنی ۸ آیه
۹۹
زلزله
زلزله
مدنی ۸ آیه
۱۰۰
عادیات
دویدن
مکی ۱۱ آیه
۱۰۱
قارعه
زدن بسیار سخت
مکی ۱۱ آیه
۱۰۲
تکاثر
چشم و هم چشمی
مکی ۸ آیه
۱۰۳
عصر
زمان
مکی ۳ آیه
۱۰۴
همزه
عیب جویی
مکی ۹ آیه
۱۰۵
فیل
فیل
مکی ۵ آیه
۱۰۶
قریش
قریش
مکی ۴ آیه
۱۰۷
ماعون
نفع بردن
مکی ۷ آیه
۱۰۸
کوثر
فراوانی
مکی ۳ آیه
۱۰۹
کافرون
کافران
مکی ۶ آیه
۱۱۰
نصر
یاری
مدنی ۳ آیه
۱۱۱
مسد
ریسمان بافته شده از خرما
مکی ۵ آیه
۱۱۲
اخلاص
یکتا
مکی ۴ آیه
۱۱۳
فلق
صبح
مکی ۵ آیه
۱۱۴
ناس
مردم
مکی ۶ آیه

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.